Kombinirani fungicidi

Kombinirani fungicidi se uporabljajo za:

  1. razširitev spektra delovanja in preprečevanje sekundarne okužbe-
  2. povečajo zaščitni učinek in preprečijo nastanek odpornih sevov-
  3. polna uporaba sinergij (medsebojno povečanje pesticidnega učinka), ki se lahko pojavijo zaradi mešanja različnih kemičnih komponent.

Kombinirana zdravila so sestavljena iz dveh ali več aktivnih snovi, ki spadajo v različne kemične skupine. Imajo širši spekter fungicidnega delovanja in omogočajo popolnejšo uporabo pozitivnih lastnosti vsake komponente. Kombinirani pripravki, ki vsebujejo aktivne sestavine s sinergističnim učinkom, zagotavljajo visoko učinkovitost in zanesljivo zaščito. Skupni učinek obeh zdravil je bistveno večji v primerjavi s seštevkom učinkov posameznih komponent. To omogoča doseganje najvišjih pozitivnih rezultatov pri zaščiti pred kompleksom fitopatogenih organizmov različnih razredov. Vsi kombinirani pripravki tvorijo mehansko mešanico dveh ali več aktivnih snovi.

Fizikalno-kemijske lastnosti ter toksikološke in higienske lastnosti mehanizem delovanja določajo lastnosti aktivnih snovi, ki sestavljajo zdravilo. Zajamčeni rok uporabe zdravil, za katere veljajo pravila skladiščenja - do tri leta od datuma izdelave.


Delite na družbenih omrežjih:
Takole je videti